View Larger Map
Magistralni auto putevi kroz opštinu: interkontinentalni magistralni pravac, evropski autoput E-70, put od Niša ka Dimitrovgradu (M-1-12) u dužini ktoz opštinu Pirot je 36 km, I M-9 put Pirot-Babušnica čija je dužina na teritoriji opštine Pirot 11 km.
Železnica – interkontinentalni magistralni pravac (Turska – Balkan).

Udajenost Pirota u odnosu na veće centre u okolini:
1. Pirot – Niš : 75 km
2. Pirot – Beograd : 330 km
3. Pirot – granica sa Bugarskom : 35 km
4. Pirot – Sofija : 70 km

Osnovni podaci o stanovništvu (Septembar 2006. godine):
Broj stanovnika: 63 791. Prosečna gustina naseljenosti u optštini Pirot iznosi 52 stanovnika na km2 i ispod je republičkog proseka. Na teritoriji opštine Pirot se nalazi 71 selo.
Procenat seoskog stanovništva je oko 35%
Copyright © 2011 OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA PIROT
WYSIWYG Web Builder on Facebook