[O udruženju] [Članovi] [Aktuelno] [Korisni linkovi] [Korisni saveti]
[Kontakt]
Goran Lilić
Predsednik udruženja
ul.Srpskih vladara 90/IV
tel. 010/312-862, 010/310-016, fax. 010/312-861
mob. 063/405-249
e- mail: goranlilic@gmail.com
,   pipreduzetnici@gmail.com
Veroljub Mihajlović
Generalni sekretar
ul.Stevana Sremca bb
tel. 010/312-862, 010/310-016, fax. 010/312-861
mob. 069/500-42-40, 062/500-424
e-mail: pipreduzetnici@gmail.com

Copyright © 2011 OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA PIROT
WYSIWYG Web Builder on Facebook